Portfoli

Descobreixi algun dels projectes ja realitzats per ExpaciaXR

Realitat Virtual com a suport en enginyeria

Amb ExpaiVR, generem un espai per a validar dissenys, ensenyar models, donar formació i oferir experiències comercials com cap PDF ho havia fet abans. En aquest vídeo es pot apreciar el nivell de texturat d’alta qualitat i un simple exercici de desmuntatge.

Realitat Virtual en la millora de soft-skills

En aquest prototip, que simula amb un alt nivell d’estrès una situació quotidiana, es tracta amb l’exposició a parlar en públic, per a millorar les habilitats d’oratòria.

Realitat Virtual en el suport sociosanitari

Prototip de minijoc per a identificar problemes i millorar la psicomotricitat de persones amb mobilitat reduïda. En aquest prototip s’aprecia un entorn low-*poly sense distraccions i un texturat d’alta qualitat en els objectes.

Realitat Virtual en la digitalització d’espais

Digitalització d’un espai real i simulació amb ExpaiVR, en aquest cas, una exposició comercial generada en el Foyer de Fira Reus.

Showroom digital inmersiu

Aquest showroom és completament digital, creat mitjançant disseny 3D per ordinador. Permet el moviment per una oficina en la qual podem interactuar amb diferents objectes.

Experiència interactiva CoEbreLab

Barregem captures d’imatges envolupants, elements 3D digitals, vídeo i so per a crear una experiència virtual completament interactiva per a donar a conèixer la nau 5G del Molló a Móra d’Ebre.